dəmlənmiş

dəmlənmiş
f. sif.
1. Dəmə qoyulmuş; dəm almış. <Zərbəli:> Qəhvə yoxdur. Yaxşı təzə dəmlənmiş Popov çayımız var. Ə. H.. Stolun üstündə təzə dəmlənmiş çay buğlanır, yanında iki cür mürəbbə görünürdü. Ə. Vəl..
2. məc. Keflənmiş, nəşələnmiş, ruhlanmış. Mənə acığın tutmasın, Zərif! – deyə, az-çox dəmlənmiş Müqim bəy göz yaşlarını gizlədə bilmədən üzrxahlıq edirdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • NMIS — National Management Information Systems (Governmental » Police) …   Abbreviations dictionary

  • NMIS — nursing management information system …   Medical dictionary

  • NMIS — Nuclear Materials Information/Inventory System ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms

  • NMIS — Nuclear Materials Information/Inventory System ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms von A bis Z

  • NMIS — • nursing management information system …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • işlənmiş — f. sif. 1. Çox istifadə edilmiş, çox işlənməkdən köhnəlmiş; nimdaş. İşlən miş palaz. İşlənmiş qab. – Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A. D.. Pərşan əlinə keçən işlənmiş süfrəni stolun üstünə salanda Rüstəm kişi acıqlandı. .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmiş — f. sif. Tam dairə şəklinə düşmüş, dolğunlaşmış, on dörd gecəlik. Bədirlənmiş Ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H.. Göydə parladıqca bədirlənmiş Ay; Gümüş zəncir kimi görünürdü çay. M. S.. ◊ Bədirlənmiş ay kimi – on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çeynənmiş — f. sif. 1. Ağızda, diş altında əzilmiş, gəmirilmiş, dişləm dişləm edilmiş. Çeynənmiş ət. 2. məc. Çox təkrar edilərək bayağılaşdırılmış, bıqdıracaq dərəcədə təkrarlanmış. Çeynənmiş fikirlər. – <Firəngiz Muxtara:> Bunlar çeynənmiş, cəfəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lülələnmiş — f. sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça. Lülələnmiş kağız. – . . Üç nəfər memar köməkçiləri qoltuqlarında lülələnmiş kağız sarıqları içəri girdilər. S. R.. Vahid lülələnmiş cürbəcür kağızları bir bir nəzərdən keçirib oturdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşənmiş — 1. «Döşənmək»dən (1 və 2 ci mənalarda) f. sif. Orada çocuğun uzanmış olduğu yatacaqdan və yerə döşənmiş cırıqcırıq parça palazlardan başqa artıq bir şey gözə çarpmırdı. T. Ş. S.. Qadir . . yastı daş döşənmiş həyətə çıxaraq əzazil Əminənin əmrini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”